Laster siden...

Nyttige nr

Manglende snøbrøyting

22 62 50 27

Forsikring - meld skade

915 03100

Feilmelding Fjernvarme

22 43 59 80

Telia kundeservice

924 05 050

Velkommen til Eventyrlia Huseierforening

På disse sidene finner du informasjon om hvem som sitter i styret, vedtekter, parkeringsregler og andre bestemmelser som gjelder for oss som bor her. Hvis du går til FAQ finner du nyttig informasjon og tips om alt fra forsikring og fargekoder på maling til hvordan man skifter lyspære i utelampa.

På siden Info fra styret kan du lese diverse infoskriv fra styret i sameiet.

Eventyrlia Huseierforening ble stiftet 14. desember 2006 og er registrert i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret med organisasjonsnummer 890 729 592

Eiendommene har gårds- og bruksnr 179/40-73 og fellesarealene har gårds- og bruksnummer 179/39.

Vi bruker OBOS Eiendomsforvalting AS som forretningsfører. Adressen er:

7330 Eventyrlia Huseierforening
v/ OBOS Eiendomsforvalting AS
Postboks 668 St. Olavs plass
0129 Oslo

(bli med i Facebooksiden vår)

Eventyrlia består av 34 selveide rekkehus med adresse Jordstjerneveien 54-90 og 85-113 på Mortensrudhøyden i Søndre Nordstrand bydel i Oslo. Eventyrlia ble oppført av Selvaagbygg og ble ferdigstilt i 2007.
Kart over Eventyrlia
Kart over Mortensrudhøyden
Kart over Eventyrlia

Kart over Eventyrlia Huseierforening

Kart over Eventyrlia

Eventyrlia består av 34 selveide rekkehus. Numrene fra 54 til 113 er adressen og numrene fra 1 til 34 er seksjonsnumrene.
De numrene er viktige hvis du ser på garasjefordelingen.

Kart over Mortensrudhøyden

Mortensrudhøydens sameier og borettslag

Kart over Mortensrudhøyden
Klikk på kartene for å forstørre de

Mortensrudhøyden Velforening

Eventyrlia Huseierforening er medlem av Mortensrudhøyden Velforening.

Mortensrudhøyden består av flere sameier og boretsslag. Alle er pliktige til å være medlem i Mortensrudhøyden Velforening som har ansvaret for fellesområder som ikke tilhører et bestemt sameie eller borettslag. Velforeninga har også ansvar for gatebelysning og snømåking på veier og gangstier. Snøbrøyting av vei er bare relevant for Jordstjerneveien siden den er registrert som en privat vei. Bispeluelia er en kommunal vei helt opp til snuplassen, så der er det Oslo Kommune som har ansvar for snørydding.

Du kan sende en epost til leder av velforeninga ved å skrive til: mortensrudhoyden.velforening@gmail.com

Mortensrudhøyden består av følgende sameier og borettslag:

Det er egne vedtekter som gjelder for Mortensrudhøyden Velforening. Du kan lese de ved å klikke her.


I år 2017 ble det bygget to nye