Laster siden...

Infoskriv fra styret i
Eventyrlia Huseierforening

(Infoskrivene er sortert fra nyeste til eldst)
 • Info fra Telia om oppgradering av internett

  Telia og Docsis 3.1 oppgradering

  Vi i Telia investerer betydelige beløp i å oppgradere vårt kabelnett, slik at vi kan levere den kapasiteten og hastigheten som våre kunder har behov for. EVENTYRLIA HUSEIERFORENING har bestilt en oppgradering av kabelnettet.

  Oppgraderingen er delt opp i følgende 2 deler.

  Del 1 : Skifte av utstyr og ny kollektiv avtale for beboerne.
  ( Utføres før arbeidet på kabelnettet starter.)

  I forbindelse med oppgraderingen vil det være noe av utstyret til beboerne som må byttes ut. Dette gjelder blant annet alle som har en TV box II, som vil få tilbud om å bytte til vår nyeste boks – Telia Box. Samme gjelder de som har et eldre bredbåndsmodem.

  Leveransemetoden dere har bestilt innebærer at alle beboere som trenger å bytte utstyr, vil få det tilsendt kostnadsfritt via post. Alle beboere vil få en SMS i forkant som må besvares for å bestille nytt utstyr. Beboerne kan også bestille oppkoplingshjelp fra Telia for kr 990,- gjennom kundeservice dersom de har behov for det.

  Beboere som har oppdatert og riktig utstyr vil få beskjed om at de ikke trenger å foreta seg noe.

  Den nye kollektive avtalen vil bli igangsatt i forkant av oppgraderingen for å sikre at alle beboere har rett utstyr før entreprenøren kommer. Vi varsler alle beboere per e-post med informasjon om den nye kollektive avtalen.

  Ved utsendelse / hjemlevering av nytt utstyr, informasjon og varsling forholder vi oss til de kundene som er registrert i våre systemer.

  Del 2 : Selve oppgraderingen.
  Utførende entreprenør tar direkte kontakt med styret i forkant av oppgraderingen. Vi har eksterne entreprenører som vil gjennomføre oppgraderingen. Egen informasjon fra den entreprenøren vi samarbeider med i ditt område vil bli ettersendt.

  Alle beboere blir varslet i forkant om tidspunkt for kontaktbytte inne i leilighetene. Dette varsles ca 5 dager før, enten med lapp på dør eller i postkassen.

  De som ikke er tilstede ved første installasjon, blir varslet om en ny installasjonsdato. Er det beboere som etter andre varsling fortsatt ikke har fått installasjon gjennomført, må de selv bestille dette hos vårt kundesenter til kr 2 095,-, som faktureres den individuelle beboer.

  NB! Det er kun den antennekontakten hvor bredbåndsmodemet er koplet opp til, som blir byttet.

  Oppgraderingen inkluderer både arbeider utenfor og innenfor EVENTYRLIA HUSEIERFORENING sin eiendom og bygningsmasse. Arbeidene som skal utføres på boligsammenslutningens eiendom går i hovedsak ut på følgende: Gjennomgang og bytte av komponenter som forsterkere og avgrenere EVENTYRLIA HUSEIERFORENING sitt nett, for å sikre at dette holder dagens standard. Bytte av 1 stk antennekontakt inne i den enkelte boenhet, dette skjer i prosjektets sluttfase. Prosjektet ferdigmeldes fra entreprenør og sendes til kvalitetskontroll. Opplastingshastigheten på bredbåndet oppjusteres etter prosjektet er godkjent. Inne i bygningsmassen tilstrebes det å gjenbruke alle eksisterende kabler, så langt det lar seg gjøre.

  I perioden når oppgraderingen blir gjennomført, vil vår utførende entreprenør ha behov for å gjøre arbeider både utenfor og innenfor boligsammenslutningens bygningsmasse. Det blir allikevel ingen større inngrep for dere i boligsammenslutningen og vi gjør alt for at prosessen er rask og smidig for alle.

  Med oppgradering til Docsis 3.1 får borettslaget en kraftig økning i kapasiteten, bedre stabilitet og alle beboere får vårt nyeste bredbåndsmodem.

  Ønsker du å lese mer om selve oppgraderingen kan du lese dette på vår hjemmeside https://www.telia.no/borettslag/fremtidens-bredband-borettslag/

  Hilsen Styret
  Oslo, 20. juni 2022
 • Ny Telia-avtale fra 1. juli 2022

  Vi har nå inngått en ny avtale med Telia for TV og bredbånd som er billigere og mer fleksibel for hver enkelt. I den nye avtalen kan man selv velge om man vil ha både TV og bredbånd, kun bredbånd eller kun TV-strømming.

  I den forrige avtalen hadde alle 50 poeng til å velge TV-kanaler og 10 Mbps i internett- hastighet. Prisen for dette ville fra 1. juli vært 495,- pr måned, som betales via husleien. I tillegg kunne man velge flere TV-poeng eller raskere bredbånd og betale for dette selv på egen faktura. I den nye avtalen får man 30 TV-poeng og 100 Mbps i internetthastighet. Prisen for det er 429,- kr pr måned som altså betales via husleien.

  Men nå kan man selv velge en annen løsning hvis det passer bedre for den enkelte. Man kan velge å bare ha internett. Da vil man få 500 Mbps i internetthastighet. En annen mulighet er å ikke ha bredbånd, men bare ha TV-poeng å velge TV-kanaler for. Da vil man få 110 poeng å bruke.

  Hvis du abonnerer på mange strømmetjenester vil det kanskje være lurt å bare velge bredbånd. Hvis du f.eks får dekket 5G fra jobben kan det være et alternativ å bare velge TV- poeng og velge inn strømmetjenester fra Telia-play for opptil 110 poeng.

  Hvis 30 TV-poeng og 100 Mbps er for lite, kan man oppgradere enten en av delene eller begge og betale dette på egen faktura (ikke via husleien). Disse valgene gjør man ved å logge seg inn på Telia sine hjemmesider.

  Hvis man oppgraderer til en hastighet på 750 Mbps eller mer og 50 TV-poeng, får man i tillegg HBO uten kostnad. Hvis du pr i dag allerede har 750 Mbps eller mer og HBO, må du altså velge å oppgradere til 50 TV-poeng for å beholde HBO gratis.

  Den nye avtalen med Telia inkluderer én stk Telia BoX. Man kan velge å ha flere Telia BoX’er for kr 49,- i måneden. Hvis man trenger å oppgradere modemet for å få full internett- hastighet vil dette være gratis.

  De gamle TV-dekoderne HD PVR og Get Box 2 kan man beholde så lenge de fungerer uten at de koster noe. Men siden de er utgått kan ikke Telia garantere hvor lenge det vil vare.

  Hilsen Styret
  Oslo, 17. juni 2022
 • parkering@eventyrlia.no

  Det er nå innført nye prosedyrer for parkeringstillatelse for gjesteparkeringsplassene i Eventyrlia.

  Hvis du har gjester på besøk, kan de parkere på gjesteparkeringsplassene i inntil 3 dager. Hvis de skal være lenger, må de ha en egen parkeringstillatelse for ikke å få parkeringsbot.

  Vi som bor her i Eventyrlia kan bare stå på gjesteparkeringsplassene i inntil 15 minutter. Hvis du har behov for å stå parkert lenger, må du ha en egen parkeringstillatelse for ikke å risikere å få parkeringsbot.

  Tidligere hadde vi en ordning med en blå lapp man la i frontruta slik at parkeringsbetjenten så at tillatelsen var i orden. Nå er det ikke slik lenger. Nå må man melde inn bilnummeret til P-Service for å bli registrert med parkeringstillatelse.

  Du kan søke om parkeringstillatelse ved å sende en e-post til parkering@eventyrlia.no. Søknaden må inneholde følgende:

  • Bilnummer
  • Fra og til dato
  • Navn på søker
  • Adresse på søker

  Søknaden må være sendt senest dagen før den datoen det søkes fra. Tillatelsen er ikke aktiv før du har fått en bekreftelse tilbake på e-post.

  Hilsen Styret
  Oslo, 8. juni 2022
 • Beboermøte 12. mai 2022

  Torsdag 12. mai 2022 kl 18:30

  Vi har beboermøte etter årsmøtet der vi tar opp disse sakene

  • Nadeem orienterer om takene på rekkehusene
  • Hallvard orienterer om alternative avtaler med Telia om TV og Internett
  • Henriette orienterer om Vibbo.no som er OBOS tilbud for raskere kommunikasjon mellom beboere
  • Nadeem orienterer om den nye løsningen for hageavfall
  • Henriette orienterer om Fjernvarmeskapene – og akkumulatoren som bør ha et vist trykk for å gi varme i radiatorer og gulv
  • Sommerfest – bli kjent fest. Vi hadde innflytterfest i 2007. Nå trenger vi å bli kjent på nytt. Hva skal vi gjøre for å bli kjent med de andre som bor i Eventyrlia?
  Hilsen Styret
  Oslo, 24. april 2022
 • Dugnad 5. mai 2022

  Torsdag 5. mai 2022 kl 17:30

  • Spyle søppelboksene
  • Spyle garasjene
  • Koste og rake singel fra plen og veier – legges ved den grønne sandkassen i svingen
  • Fjerne hageavfall fra skråning ved garasjen
  • Plukke søppel i skogen på begge sider
  • Klippe hekk ved gjesteparkeringsplassen
  • Ordne sandkasse
  • Vaske vippehestene, vaske lekeapparatene
  • Vaske garasjeportene
  • Legge singel på stien i skogen
  • Fordele bark under huskene
  • Reparere søppelskur
  • Reparere redskapsbod


  Vi bestiller kontainer i år som står ett døgn. Vi setter ut henger til å kaste hageavfall. Hageavfall skal være i gjennomsiktige avfallssekker, ikke sorte. Is til barna.

  Hilsen Styret
  Oslo, 24. april 2022
 • Dugnad sommer 2021

  Torsdag 17. juni 2021 kl 18:00

  1. Reparere redskapsboden
   • Legg ny takpapp
   • Nye taklister
   • Utvendig gulvbord mot gjerdet skal skiftes
   • Fjerne greiner som ligg på taket på redskapsboden

  2. Fjerne hageavfall
   • Rydde i skogen – døde greiner – legges i hengeren
   • Fjerne jord og sand ved garasjene
   • Fjerne gress som er lagt bak gjerde av redskapsboden


  Vi låner henger på torsdag og kjører til Grønmo. Hageavfall skal være i gjennomsiktige poser, ikke sorte avfallssekker.

  Hilsen Styret
  Oslo, 11. juni 2021
 • Dugnad vår 2021

  Torsdag 6. mai 2021 kl 17:00

  • Koste og rake singel fra plen og veier – legg det ved den grønne sandkassen i svingen
  • Spyle søppelboksene
  • Rydde rundt søppelkassene
  • Plukke søppel i skogen på begge sider
  • Klippe hekk ved gjesteparkeringsplassen
  • Klippe hekk mot lekeplass
  • Klippe/fjerne småbusker i skogen
  • Spa opp sandkasse
  • Vaske vippehestene
  • Vaske garasjeportene
  • Spyle garasjene

  Vi bestiller kontainer i år. Vi setter ut henger til å kaste hageavfall. Hageavfall skal være i gjennomsiktige avfallssekker, ikke sorte.

  Hilsen Styret
  Oslo, 22. april 2021
 • Ny dato for årsmøtet 2021

  Årsmøtet 2021

  Dato: 9. juni
  Tid: kl 18:00

  Årsmøtet i Eventyrlia Huseierforening utsettes til 9. juni 2021 etter anbefaling av OBOS.

  Utsettelsen av årsmøtet skyldes smittesituasjonen i Oslo og Søndre Nordstrand.

  Sted: Uteområdet vårt ved lekeapparatene – ved regnvær i garasjene

  Husk å ta med årsmøteheftet

  Oslo, den 19. april 2021
  Styret Eventyrlia Huseierforening
 • Varsel om årsmøte 2021

  Årsmøtet 2021 for Eventyrlia Huseierforening avholdes 5. mai 2021

  Sted: Uteområdet vårt ved lekeapparatene – ved regnvær i garasjene

  Tid: kl 18:00

  Du har anledning til å foreslå saker til årsmøtet. Frist for å levere inn saker er 14. mars.

  Saker du ønsker skal diskuteres på årsmøte kan du levere skriftlig i postkassen til Olga Solberg, Jordstjerneveien 109
  eller på e-post: styret@eventyrlia.no

  Innkomne forslag settes inn i årsmøteheftet for 2021.

  Forslaget skal inneholde:

  1. Hva saken gjelder
  2. Ditt navn og adresse
  3. Dersom det koster penger for Eventyrlia Huseierforening skal du foreslå hvordan det kan betales.
  4. Anonyme saker blir avvist.
  Oslo, den 23. februar 2021
  Styret Eventyrlia Huseierforening
 • Parkering
  1. Eventyrlia Huseierforening har tre garasjeplasser til utleie i garasjekjelleren i Ridderlia. Det er montert el-ladeboks på alle tre parkeringsplassene.
  2. En parkeringsplass er ledig. Leie: kr 600,- per måned. Strøm kommer i tillegg.
  3. Eventyrlia Huseierforening har fire ute parkeringsplasser på Løvlias parkeringsområde. De er alle utleid.
  4. Vi har nå sett opp skilt på engelsk på gjesteparkeringsplassene. Kjøretøy kan stå på parkeringsplassene i maksimum 3 døgn. Om bilen/kjøretøyet brukes i løpet av de 3 døgnene gjelder fortsatt regelen at makstid er 3 døgn. For å kunne bruke plassen på nytt må bilen/kjøretøyet være borte i 24 timer.
  5. Biler/kjøretøy kan ikke parkers på gjesteparkeringsplassen i Eventyrlia dersom eier har adresse Jordstjerneveien eller Bispeluelia. Det gis parkeringsgebyr på kr 600,-
  6. Informer besøkende og leieboere om parkeringsreglene.
  Hilsen styret i Eventyrlia
  22. feb 2021
 • Søppel
  1. Bruk alle søppelboksene:
   Vi har 4 stasjoner for kasting av søppel. Til sammen 14 bokser: I dag er noen overfylte og noen er nesten tomme. 4 bokser ved Jordstjerneveien 111 er nesten tomme, bruk dem også. Vi ønsker å flytte den ene stasjonen slik at vi slipper overfylte stasjoner to steder og tomme stasjoner de to andre stedene.

  2. Papirkonteiner:
   De blir overfylte – vi gjør det enklere for oss selv om vi husker å flate ut esker, også de små.

  3. Isopor skal ikke i pairkontainere. Isopor er restavfall.

  4. Klær og sko skal ikke kastes i restavfallet. Klær og sko pakkes inn og leveres i boksene til Frelsesarmeen. Her leveres også utslitte klær. Alt skal være rent og tørt. Skriv utenpå innpakningen om klær og sko er utslitte. Er det gjenstander du ikke lenger ønsker å eie, men som kan brukes av andre, kontakt Frelsesarmeen. De vil vurdere om de kan hente det hos deg.

  5. Vi bestiller kontainer til mai 2021. Vennligst lagre tingene hjemme til kontainer kommer.

  6. I kontaineren kan du kaste:
   Materiale av tre og plast. Store gjenstander som senger/madrasser. Parabolantenner må oppbevares hos deg selv til konteiner kommer.

   Kan ikke kastes i kontainer:

  7. Maling og beis kan ikke kastes i kontainer. Elektriske gjenstander som lamper/strykejern/videospillere osv. er ikke restavfall. De skal leveres inn på butikken der du kjøpte det eller en butikk som selger det, på oppsamlingsplasser, for eksempel Elkjøp på Ullevål stadion, og på Grønmo. Gjelder også TV, vaskemaskin, kjøleskap, komfyr, fryseboks osv.

  Vennlig hilsen styret i Eventyrlia
  20. feb 2021