Laster siden...

Skjemaer

Her er et skjema for utgiftsrefusjon som kan brukes for å få refundert utgifter man har hatt for Eventyrlia Huseierforening. Skjemaet må signeres av leder og minst ett styremedlem før det sendes til OBOS for utbetaling.

Her er også en mal for å lage infoskriv med informasjon til huseiere.

Begge skjemaene finnes både for Microsoft Office og iWorks (for Mac og iOS)


Til slutt på siden er det en link til å laste ned et sanghefte (pdf-format) som har vært brukt ved julegrantenningen.

Utgiftsrefusjon

Infoskriv-mal

Sanghefte advent

Klikk på ikonene for å laste ned dokumentene